Aanpak

 

Een goed en creatief eindresultaat begint met een goed doordacht voorontwerp dat rekening houdt met de specifieke wensen van de bouwheer, esthetische en toekomstgerichte oplossingen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Om ook de kosten van het project vroegtijdig te kunnen controleren wordt tijdens deze fase van het project het budget getoest met een vierkantemeter en/of elementenraming.
Aansluitend wordt het ontwerp met de betrokken ingenieurs op vlak van stabiliteit, technische installatie, veiligheid en EPB eisen gedetailleerd besproken om een creatief, ecologisch en economisch totaalconcept te kunnen ontwikkelen dat zich ook in het uitvoeringsdossier weerspiegelt. Ook in deze fase wordt het budget getoetst met een raming op basis van een gedetailleerde meetstaat.

Na ontvangst van de bouwvergunning begint een zeer belangrijke fase van de realisatie van het project: de nauwkeurige werfopvolging.
Tijdens deze fase wordt tijdens en naast de regelmatige werfvergaderingen overleg gepleegd met bouwheer, ingenieurs en aannemers om zo tot een goed en creatief eindresultaat te komen.
Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de esthetiek, de kwaliteit van het werk en de gebruikte materialen, het budget en de impact op het milieu.